Free Shipping Orders over €80 (3-4 )working days to europe $80 (5-7) working days to usa


Vår Vision

 • Varje år kastas och bränns miljarder kokosnötskal som släpper ut CO2-gaser i atmosfären och orsakar mer skada på vår miljö. Kokosnötskal är miljövänliga och återanvändbara. Med rätt vård
  kan de hålla en livstid.
  Den ekologiska rörelsen har redan gjort en imponerande utveckling och efterfrågan på hållbara och naturliga produkter växer snabbt och stadigt. Vårt mål är att reducera vårt fotavtryck på miljön.
  Alla kan redan minska sin egen plastförbrukning med några enkla steg. För att minska avfallet används alla delar av kokosnöten, det inkluderar kokosnötsvattnet, skalet, och det vita köttet inuti.

  De organiska produkter som kan skapas från kokosnöten är oändliga.
  Kokosnötskalet som blir över grävs ner eller används som kompost på marken runt om palmerna för att bevara fuktighet och förhindrar jorderosion runt kokospalmerna. Även vattnet från kokosnöten återvinns, då det behandlade vattnet släpps ut och
  återanvänds för konstbevattning. Kokosnötenskalet som används av våra duktiga hantverkare för att göra dessa underbara skålar är redo att bli en del av ditt hem.

Hello!

You are in India, and we have a Canadian website here.